چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١
فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه انجمن ترقي اردو

چاپ مجدد اين فهرست بامعرفي 480 نسخه خطي

چاپ مجدد اين فهرست بامعرفي 480 نسخه خطي
٤/١٢/٢٠١٨ - ١٥:٣٨

 فهرست نسخه های خطی کتابخانه انجمن ترقی اردو

چاپ مجدد اين فهرست بامعرفی 480 نسخه خطی
انجمن ترقی اردو يکی از مراکز فعال حمايت از زبان و ادب اردو در شمال هند است که در سال 1902 ميلادی توسط سيد احمد خان بانی دانشگاه اسلامی عليگر پيشنهاد شد و پس از مرگ وی علامه شبلی نعمانی انجمنی برای حفظ و نشر و ترقی زبان اردو تأسيس کرد. از ابتداء تأسيس انجمن, علامه محمد اقبال لاهوری از اعضا فعال اين انجمن بود. در سال 1936 ميلادی انجمن تصميم به تشکيل کتابخانه ای گرفت و مولوی عبد الحق تمام کتابخانه شخصی خود را به انجمن واگذار کرد. در درگيريها و ناآرامی های سال 1947 کتابخانه مورد حمله قرار گرفت و کتابخانه به آتش کشيده شد و تعداد زيادی از کتابها در آتش سوخت. مولوی عبدالحق در هنگام مهاجرت به پاکستان باقيمانده کتابخانه را با خود به پاکستان برد. پس از تلاش اعضاء انجمن مجدداً کتابخانه دوباره شکل گرفت و تاکنون 469 خطی و پيش از 30 هزار نسخه چاپی بزبانهای اردو, فارسی و عربی جمع آوری گرديده است. فهرست حاضر که دارای 280 صفحه می باشد به معرفی کليه نسخه های خطی کتابخانه انجمن ترقی اردو پرداخته شده است.
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.