چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١
رونمايي از فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين

رونمايي از فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين

فهرست نسخه هاي خطي عربي و فارسي كتابخانه دكتر ذاكر حسين جامعه ملّيه اسلاميه در هند با حضور رييس كتابخانه غازي خسرو بيگ و معاون بين الملل رييس العلماء بوسني و هرزگوين رونمايي شد.
٤/١٩/٢٠١٧ - ١٢:٣١

 رونمايي از فهرست نسخه های خطی کتابخانه دکتر ذاکر حسين

فهرست نسخه های خطی عربی و فارسی کتابخانه دکتر ذاکر حسين جامعه ملّيه اسلاميه در هند با حضور رئيس کتابخانه غازی خسرو بيگ و معاون بين الملل رئيس العلماء بوسنی و هرزگوين رونمايي شد.
در ملاقات هيأت بوسنيايي بارئيس جامعه ملّيه اسلاميه پرفسور طلعت احمد در دفتر رئيس دانشگاه آقای عازيم معاون بين الملل رئيس العلماء و آقای عثمان لاويج رئيس کتابخانه غازی خسرو بيگ حضور داشتند دکتر مهدی خواجه پيری رئيس مرکز بين المللی ميکروفيلم نور ضمن خوشامدگويي به معرفی مهمانان پرداخت. سپس آقای عازيم به نمايندگی از طرف هيأت بوسنيايي به موقعيت جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوين و کتابخانه غازی خسرو بيگ در منطقه بالکان اشاره کرد. سپس پرفسور طلعت احمد به معرفی کوتاهی از جامعه مليه اسلاميه پرداخت. در اين نشست روابط علمی دانشگاهی بين دو کشور هند و بوسنی هرزگوين مورد بحث قرار گرفت. همچنين قرار شد تبادل روش های مرمت نسخه های خطی توسط اساتيد مرمت کار و تشکيل کلاس های فهرست نگاری و نسخه شناسی باهمکاری مرکز بين المللی ميکروفيلم نور در کتابخانه غازی خسرو بيگ و کتابخانه ذاکر حسين جامعه مليه اسلاميه انجام گيرد. معاون بين الملل رئيس العلماء بوسنی از رئيس جامعه مليه اسلاميه دعوت کرد که از دانشگاههای بوسنی ديدن کند. در پايان اين ديدار دو جلد فهرست نسخه های خطی کتابخانه ذاکر حسين جامعه مليه اسلاميه که در مرکز بين المللی ميکروفيلم نور تهيه شده توسط آقای پرفسور طلعت احمد رونمايي شد.
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.