چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١
بازديد رييس كتابخانه غازي خسرو بيگ از مركز بين المللي ميكروفيلم نور

بازديد رييس كتابخانه غازي خسرو بيگ از مركز بين المللي ميكروفيلم نور

به گزارش روابط عمومي مركز نور. هياتي متشكل از رؤساي كتابخانه هاي غازي خسرو بيگ و كتابخانه تشن همراه با معاون بين الملل رييس العلماء بوسني و هرزگوين و رييس توسعه شهر تشن از مركز بين المللي ميكروفيلم نور ديدن كردند.
٤/٢٠/٢٠١٧ - ٨:٤٩

 بازديد رئيس کتابخانه غازی خسرو بيگ از مرکز بين المللی ميکروفيلم نور

 
به گزارش روابط عمومی مرکز نور. هياتی متشکل از رؤسای کتابخانه های غازی خسرو بيگ و کتابخانه تشن همراه با معاون بين الملل رئيس العلماء بوسنی و هرزگوين و رئيس توسعه شهر تشن از مرکز بين المللی ميکروفيلم نور ديدن کردند.
اين بازديد در پی عقد تفاهم نامه مرکز ميکروفيلم نور و کتابخانه غازی خسرو بيگ جهت تبادل اطلاعات در زمينه مرمت نسخه های خطی و عکس برداری و فهرست نگاری صورت گرفت همچنين برگزاری سمينارهای مشترک در دو کشور هند و بوسنی هرزگوين و چاپ نسخه های نفيس بصورت همانند از اهم موارد تفاهم نامه بود.
در سال گذشته دو نسخه شرح گلستان بوستان و گلستان سعدی بزبان اردو که توسط دانشمند بوسنيايي احمد سودی افندی در قرن دوازدهم هجری نوشته شده بود از طرف مرکز ميکروفيلم نور بصورت چاپ همانند در 200 نسخه تکثير شد و طی مراسمی در کتابخانه غازی خسرو بيگ رونمايي و مورد استقبال دانشوران بوسنيايی قرار گرفت.
سفر هيأت بوسنيايي به هند جهت بازديد از مرکز ميکروفيلم نور در راستای تفاهم نامه بين مرکز و کتابخانه غازی خسرو بيگ انجام گرفت.
در سفر چهار روزه هيأت بوسنيايي ضمن بازديد از بخش های مختلف مرکز مقرر گرديد که سالانه تعداد 10 نسخه خطی نفيس کتابخانه غازی خسرو بيگ توسط مرکز نور تکثير شود از جمله اين نسخه ها قديمترين نسخه خطی احياء العلوم امام محمد غزالی کتابت شده بسال 500 هجری قمری و جلد سوم تفسير تا ج التراجم اثر ابی المظفر شاهپور بن طاهر الاسفراينی بخط ابراهيم بن عثمان که در سال 579 هجری کتابت گرديده می باشد هر دو نسخه به مناسبت چهار صد و هشتادمين سالگرد تأسيس کتابخانه غازی خسرو بيگ توسط مرکز نور تکثير خواهد شد.
همچنين برگزاری سمينار منطقه ای کتابخانه های اسلامی در سال آينده در کتابخانه غازی خسرو بيگ مورد توافق قرار گرفت.
آفت زدايي، مرمت و فهرست سازی از نسخه های خطی کتابخانه تشن از ديگر مصوبات نشست رؤسای کتابخانه های غازی خسرو بيگ و کتابخانه دولتی شهر تشن و مرکز ميکروفيلم نور بود.
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.