چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١
مرقع خوشنويسان هند – جلد اول مجموعه اي از آثار خطاطان و خوشنويسان هند

مرقع خوشنويسان هند – جلد اول مجموعه اي از آثار خطاطان و خوشنويسان هند

مرقع خوشنويسان هند – جلد اول مجموعه اي از آثار خطاطان و خوشنويسان هند
٤/٩/٢٠١٨ - ١١:١٥

 مرقع خوشنويسان هند – جلد اوّل

مجموعه ای از آثار خطاطان و خوشنويسان هند است که اسامی با ذکر آثار آنان در تذکره ها کمتر ديده شده است. اين مجموعه شامل نمونه ای از آثار سيد امير محمد رضوی ملقب به مير پنجه کش – مانک چند دهلوی، حامد علی لکهنوی، مير عوض علی مليح آبادی، عبيد الله بيگ زين رقم، نهال الدين حسين، علی رضا – علی حسن – حسن علی بيگ دهلوی، محی الدين، سعيد الدين و سندر لال می باشد.
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.