یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

فهرست اسناد فهرست توضيحاتي اسناد ( جلد ششم ) نسخ خطی

کل ٤٣٠, ١/٢٢صفحهتاریخعنوانردیف
 1246 هجري (تاريخ در مهر) 31 1830 ميلادي1
 6 ذوالقعده 1246 هجري 18 اوريل 1831 ميلادي2
 6 ذوالقعده 1246 هجري 18 اوريل 1831 ميلادي3
 20 اوريل 1831 – 10 بيساكهي سودي 1888 سموات4
 24 ذوالقعده 1246 هجري /11 بيساكهـ بدي 5 ماه مه 1831 ميلادي5
 24 ذوالقعده 1246 هجري / 11 بيساكهـ بدي 5 ماه مه 18316
 9 ذوالحجه 1238 فصلي (1246 هجري)7
 19 محرم 1247 هجري 30 ژوين 1831 ميلادي8
 20 محرم 1247 هجري اول جولاي 1831 ميلادي9
 15 صفر 1247 هجري 26 جولاي 1831 ميلادي10
 20 صفر 1247 هجري 31 جولاي 1831 ميلادي11
 2 ربيع 1287 هجري 10 سپتامبر 1831 ميلادي12
 16 سپتامبر 1831 ميلادي13
 11 ربيع الثاني 1247 هجري 19 سپتامبر 1831 ميلادي14
 تاريخ ندارد15
 no title16
 9 ژانويه 1832 – 21 پوس – 1239 فصلي17
 5 پهاگون 1888 – ساموات 7 مارس 1832 ميلادي18
 14 ذوالقعده 1247 هجري 15 اوريل 1832ميلادي19
 17 ماه مه 1832 ميلادي 3 جيتهـ 1239 فصلي20

صفحه ١ از ٢٢ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.