یکشنبه ١٠ مهر ١٤٠١

تماس با مرکز میکروفیلم نور

مدیر مرکز بین المللی میکروفیلم نور دکتر مهدی خواجه پیری
تلفن : +91-11-23383116
نمابر +91-11-23389922
نشانی : 18 Tilak Marg-New Delhi (110001)-India
پست الکترونیک : info@indianislamicmanuscript.com
indianmanuscript@yahoo.com
indianmanuscript@gmail.com
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.