چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١

خلعت سند

نویسنده : افضل کتابخانه : كتابخانه درگاه حضرت پير محمد شاه_گجرات جلد هفتم موضوع : عرفان زبان : فارسي شماره کتاب : 2064 (د)

شماره كتابخانه: 2064 (د)       موضوع: عرفان
نام كتاب: خلعت سند
نام مؤلف: افضل
نوع خط: نسخ      اندازه: 5 ء11×5 ء21      سطر: 12      اوراق: 3           زبان: فارسی
سن تاليف: 1139هجری
آغاز: خداراست حمد و باحمد صلوة بآلب اصحاب بيحد صلوة
بافضل تفضل بكن ای كريم عطا كن و رانور خلق عظيم
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.