چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١

معراج المتقين (و)

نویسنده : محمد درويش کتابخانه : كتابخانه درگاه حضرت پير محمد شاه_گجرات جلد هفتم موضوع : تصوف زبان : فارسي شماره کتاب : 2173 (و+ز)

شماره كتابخانه: 2173 (و+ز)       موضوع: تصوف
نام كتاب: معراج المتقين (و)
مقصد الاقصی (ز)
نام مؤلف: محمد درويش (و)
ناشناس (ز)
نوع خط: نسخ        اندازه: 16×23        سطر: 21        اوراق: 84           زبان: فارسی
مالك: (1) نام مالك عبدالرحمان است كه بجهت تعمير هر چه كاغذ نا خوانا شده است
(2) حافظ عبدالكريم ولد عبدالرحيم
آغاز: بسم ‏اللّه ‏الرحمن ‏الرحيم... الحمد للّه‏ الذی طهر صدقه القيائه عن دنس الاغيار بما... و
اشتياقه حتى عرفو او اشتاقود نور قلوب اوليائه بنور محبة...
انجام: نداده...
توضيحات: ناقص الآخر دو ورق غايب است كتاب بر پنج ابواب هر باب هر چند فصول مشتمل است كه تفصيل آن در ديباچه داده شده است در حاشيه كتاب بعنوان مقصد الاقصى بزبان فارسی منقول است كه نميتوان نشان آغاز او بسبب تعمير پيدا كرد، در آخر يك ورق بر هشت ابواب و فصول مسجد الاقصى بطور فهرس اضافه شده است.
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.