یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

مختصر فقه

نویسنده : ابوشجاع احمد بن الحسن کتابخانه : كتابخانه عاليه مهدويه،پالن پور گجرات موضوع : فقه زبان : عربى شماره کتاب : 7

شماره ميكروفيلم: 7/1     موضوع: فقه
نام كتاب: مختصر فقه
نام مولّف: ابوشجاع احمد بن الحسن بن احمد الاصفهانى )متوفّى پيرامون 500هجرى(
نوع خط: نسخ برگ: 74سطر: 11زبان: عربى
آغاز: الحمد لله و سلام على عباده الذين... هذا مختصر فى علم الفقه جمعته لبعض...
توضيحات: دربيان مسائل فقهى باديد شافعى از جمله: طهارت، نماز، اذان، جماعت، نماز عيدين و سجود سهو نگاشته شده‏است.

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.