یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

ناشناخته

نویسنده : ناشناس کتابخانه : كتابخانه درگاه پير محمد شاه احمداباد گجرات موضوع : منظومه ‏ها زبان : فارسي شماره کتاب : 3

شماره‏ميكروفيلم: 1/3موضوع: منظومه
نام كتاب: ناشناخته
نام مولّف: ناشناس
نام كاتب: محمّد فرخ بن شيخ ركن الدّين چشتى
نوع خط: شكسته برگ: 25سطر: 11زبان: فارسى
آغاز: الهى دلى ده بدرد آشنا زهر اشك گرمى قيامت نما
توضيحات: شعرعرفانى است، احتمالا اشعار از كاتب باشد.

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.