چهارشنبه ٦ مرداد ١٤٠٠

فتح العزيز

نویسنده : شاه عبد الحليم عرف شاه عبد العزيز دهلوي کتابخانه : كتابخانه دانشكده فورت ويليام دهلي موضوع : تفسير زبان : فارسى شماره کتاب : 1

شماره کتابخانه : 528       موضوع: تفسير
نام كتاب: فتح العزيز
نام مؤلف: شاه عبد الحليم عرف شاه عبد العزيز دهلوی
نام کاتب: شمس الدين
نوع خط: نستعليق تعداد صفحات: 568 زبان: فارسی
آغاز: سورة تسأل و اين سوره را نبأ نيز گويند مکّی است چهل آيه و صد و هفتاد و سه کلمه...
توضيحات: اين تفسيری است از قرآن مجيد جزء سی ام که فرزند عالم بزرگ شاه ولی الله محدث دهلوی شرح نموده. کاتب اين رساله محمد شمس الدين در سال 1263 هجری (1846-47 ميلادی) آنرا کتابت کرد.
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.