یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

ديوان نوعي

نویسنده : محمد رضا نوعي خبوشاني کتابخانه : كتابخانه مولانا آزاد دانشگاه اسلامي، عليگر _ جلد اول موضوع : ديوان زبان : فارسى شماره کتاب : 1

شماره ميكروفيلم: 20/4                                                موضوع: ديوان
شماره كتابخانه: Shaiftah 1:119/153
نام كتاب: ديوان نوعى
نام مولّف: محمّد رضا نوعى خبوشانى، متوفي 1019 ه ./1610-11 م
نوع خط: نستعليق شكسته     برگ: 126      سطر: 15      زبان : فارسی
آغاز: باغ طبعم داغ صد خلدست از سامان حسن
سوزش خورشيد دارد ذرّه اجزاى من
توضيحات: از آغاز ناقص است.

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.