دوشنبه ١٤ آذر ١٤٠١

مهاتم ايكادشى

نویسنده : کتابخانه : كتابخانه مولانا ازاد دانشگاه اسلامي عليگر جلد دوم موضوع : علوم هندويى زبان : فارسي شماره کتاب : 5

شماره ميكروفيلم: 2/5 موضوع: علوم هندويى
شماره كتابخانه: Abd us-Salam 471/26
نام كتاب: مهاتم ايكادشى
تاريخ كتابت: 1212 ه'.
نوع خط: شكسته برگ: 29 سطر: 11 زبان: فارسى
اغاز: روزى سرى كرشن جيو به ارجن فرمودند، اگر مىخواهى كه در هر دو عالم...
توضيحات: ترجمه ايست از سانسكريت درباره مراسم ويژه روز يازدهم هر ماه به گونه گفتگو
ميان كرشنا و ارجن.

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.