چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١

جمعات شاهيّه

نویسنده : سيّد محمّد مقبول عالم کتابخانه : كتابخانه درگاه عاليه چشتيه،احمداباد گجرات موضوع : خطابه زبان : فارسى شماره کتاب : 2

شماره ميكروفيلم: 2         موضوع: خطابه
شماره كتابخانه: 48
نام كتاب: جمعات شاهيّه )مقصد هفتم از جلد اوّل(
نام مولّف: سيّد محمّد مقبول عالم شاهى رضوى )متوفّى 1045ه'./ 1635م.(
تاريخ كتابت: 1150ه'./ 1737م.
نوع خط: نستعليق برگ: 141سطر: 15زبان: فارسى
آغاز: المقصد السابع فى حل غوامض بعض مسائل المشيخه ... ذكر حضرات سادات بودند مذكور شد كه
ملك العلماء قاضى شهاب الدّين...
توضيحات: نامبرده يكى از مشايخ و علماى صوفيه گجرات است، جامع كمالات صورى و معنوى و حاوى
علوم ظاهرى و باطنى بود. نسخه مشتمل بر هفت »جلد« در چند »مقصد« دربيان اسرار ربّانيه و مكتوبات
و اذكار علماء و بزرگان دين است اين قسمت تذكره عرفا و صوفيانى است كه از ابن عبدالله العيدروس
آغاز و به حسام الدّين مانكپورى پايان مى‏يابد. ادامه كتاب در ميكروفيلم شماره‏ها 136/2 85 83
41و .136/3

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.