چهارشنبه ٦ مرداد ١٤٠٠

تحفه الحفاظ

نویسنده : اله داد بن مبارك لاهورى کتابخانه : كتابخانه دكتر ذاكر حسين جامعه مليه اسلاميه دهلي موضوع : تجويد منظوم زبان : فارسي شماره کتاب : 5
شماره ميكروفيلم: 8/5                                                                     موضوع: تجويد (منظوم)
شماره كتابخانه:     B 17
نام كتاب:                  تحفه الحفاظ
نام مؤلّف:                 اله داد بن مبارك لاهورى
تاريخ كتابت:   1055 هـ
نوع خط:          نستعليق               برگ: 24               سطر: 15               زبان: فارسى
آغاز: قوله تعالى كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق...
حمد پاكى من بگويم مر خدا را بيشمار         نيز ذات پاك او را ياد آرم بار بار
توضيحات: در علم تجويد است كه مخارج حروف را باآوردن شواهد شعری بيان كرده است.

    

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.