دوشنبه ١٤ آذر ١٤٠١

مثنوى هفت پيكر

نویسنده : نظامى گنجوى کتابخانه : كتابخانه مولانا ازاد دانشگاه اسلامي عليگر جلد دوم موضوع : منظومه زبان : فارسي شماره کتاب : 7

شماره ميكروفيلم: 3/2 موضوع: منظومه
شماره كتابخانه: 184 .Per .J
نام كتاب: مثنوى هفت پيكر
نام مولّف: نظامى گنجوى (متوفي ميان 607 - 615 ه'.)
نوع خط: نستعليق برگ: 48 سطر: 18 زبان: فارسى
اغاز: اى جهان ديده بود خويش از تو
هيچ بودى نبود پيش از تو

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.