چهارشنبه ٦ مرداد ١٤٠٠

سراج التاويل في شرح انوار التنزيل

نویسنده : ابراهيم شهر يار بلخي کتابخانه : كتابخانه دانشكده فورت ويليام دهلي موضوع : تفسير زبان : فارسى شماره کتاب : 3

شماره کتابخانه: 490        موضوع: تفسير
نام كتاب: سراج التاويل فی شرح انوار التنزيل
نام مؤلف: ابراهيم شهر يار بلخی
نوع خط: نستعليق تعداد صفحات: 132 زبان: فارسی
آغاز: ای بنام تو افتتاح کلام از ثنايت زبان رسيده بکام
امّابعد چنين گويد احوج خلق الله تعالی ابو ابراهيم شهريار بن حاج محمد بن حاجی مرزا محمد بن قليچ مرزا الدرمان البلخی...
توضيحات: اين اثر مشتمل بر تفسير و شرح قسمت اول "انوار التنزيل" يا "تفسير بيضاوی" از قاضی نصير الدين ابو الخير عبدالله ابن عمر البيضاوی می باشد. در اين اثر معنی و تفسير مختلف ديگر سوره فاتحه را با توجه به شرحهای ديگر توضيح داده. اين نسخه فاقد اسم کاتب و تاريخ کتابت آن می باشد و دارای حاشيه طلايی است.
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.