یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

معراج الخيال = مثنوى

نویسنده : ملا على رضا شيرازى کتابخانه : كتابخانه درگاه پير محمد شاه احمداباد گجرات موضوع : منظومه زبان : فارسي شماره کتاب : 4

شماره‏ميكروفيلم: 1/4موضوع:منظومه
نام كتاب: معراج الخيال = مثنوى تجلّى
نام مولّف: ملا على رضا شيرازى اردكانى متخلّص به تجلى فرزند كمال الدين حسين )متوفّى
1088ه'./ 1677م.(
نام كاتب: محمّد فرّخ بن شيخ ركن الدين چشتى تاريخ كتابت: 1111ه'.
نوع خط: شكسته برگ: 7سطر: 11زبان: فارسى
آغاز: در سرم ديگر هماى عشق باز ريخت طرح آشيان از خار خار
توضيحات: مثنويست عرفانى در بحر رمل پيرامون - 240بيت در حالات درونى شيفتگان حق.

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.