چهارشنبه ٦ مرداد ١٤٠٠

تفسير سوره فاتحه

نویسنده : محمد بن ابي سعيد حسيني کتابخانه : كتابخانه دكتر ذاكر حسين جامعه مليه اسلاميه دهلي موضوع : تفسير زبان : فارسي شماره کتاب : 1
شماره ميكروفيلم: 8/1                                                                               موضوع: تفسير
شماره كتابخانه: A 338/1
نام كتاب:                  تفسير سوره فاتحه
نام مؤلّف:                 محمد بن ابی سعيد حسينی
تاريخ و محلّ كتابت: 1232 هـ دهلی
نوع خط:       شكسته نستعليق               برگ: 17          سطر: 15              زبان: فارسی
آغاز: سبحان من تموج... معانی كتابه بسبعة امواج و تفوج... امابعد می ‏گويد بنده حقير كثير الضمير، بدام حرص و هوا گرفتار...
توضيحات: تفسير سوره فاتحه است كه نگارنده در آن بادلايل و براهين و استشهاد به ابيات فارسی به اثبات وحدانيت خداوند پرداخته است.
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.