یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

شرح بيت درياى شهادت

نویسنده : عبدالرحمن جامى کتابخانه : كتابخانه درگاه عاليه چشتيه،احمداباد گجرات موضوع : شرح منظومه زبان : فارسى شماره کتاب : 10

شماره ميكروفيلم: 7/4      موضوع: شرح منظومه
شماره كتابخانه: 12/4
نام كتاب: شرح بيت درياى شهادت
نام مولّف: عبدالرحمن جامى )متوفّى 898ه'./ 1492م.(
ن وع خط: نستعليق برگ: 8سطر: 18زبان: فارسى
آغاز: ...امابعد اين كلمه چنداست كه بر حسب اشارت خدمت امارت مآلى سيادت انتسابى...
توضيحات: در شرح وگزارش بيت امير خسرو دهلوى )متوفّى 725ه'./ 1325م.( و كلمه شهادت كه به
اشارت بزرگى نگاشته شده است.
ز درياى شهادت چون نهنگ لابرآرد هو
تيمّم فرض گردد نوح را در وقت طوفانش
در اين بيت مراد از شهادت ان لا اله الا الله است و تشبيه او به دريا به سبب كمال احاطه حقّ سبحانه
تعالى است.

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.