یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

اعتقاد نامه

نویسنده : عبدالرحمن جامى کتابخانه : كتابخانه درگاه پير محمد شاه احمداباد گجرات موضوع : منظومه ‏ها زبان : فارسي شماره کتاب : 2

شماره ميكروفيلم: 1/2موضوع: منظومه
نام كتاب: اعتقاد نامه
نام مولّف: عبدالرحمن جامى )متوفّى 898ه'./ 1492م.(
نام كاتب: محمّد فرّخ بن شيخ ركن‏الدين چشتى
نوع خط: نستعليق شكسته برگ: 11سطر: 12زبان: فارسى
آغاز: بعد حمد خدا و نعت رسول بشنواين نكته را به سمع قبول
توضيحات: نسخه آسيب ديده. در عقايد اسلام، باديد اهل سنّت سروده است. پس از حمد چنين
آمده‏است: فى وجوده، فى وحدته، اشارت به صفات حق، اشارت به حيات او، اشارت به علم او، اشارت به
رويت او، قدرت او، سمع و بصر او، كلام او، افعال او، فرشتگان، انبياء، برترى پيامبر اسلام، معراج،
معجزات، كتابهاى آسمانى، قديم و غيرمخلوق بودن قرآن، فضيلت آل و اصحاب او، تكفير اهل قبله
جايز نيست، قبر، نفخ صور، صراط، عرصات، بهشت و دوزخ.

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.