چهارشنبه ٦ مرداد ١٤٠٠

جواهر التفسير في تحفة الامير

نویسنده : حسين بن علي الواعظ الكاشفي کتابخانه : كتابخانه دانشكده فورت ويليام دهلي موضوع : تفسير زبان : فارسى شماره کتاب : 2

شماره کتابخانه : 94,95,620           موضوع: تفسير
نام كتاب: جواهر التفسير فی تحفة الامير
نام مؤلف: حسين بن علی الواعظ الکاشفی
نوع خط: نستعليق تعداد صفحات: قسمت اول 840 دوم 690 زبان: فارسی
آغاز: ربّنا آتنا من لدنک رحمة... بعد از تمهيد قواعد محامد الهی و تأسيس مبانی ثناخوانی...
کتاب جواهر التفسير لتحفة الامير که محتوی بر چهار جلد است...
توضيحات: گرچه نگارنده در نظر داشت که کل قرآن را در چهار جلد شرح نمايد ولی توانست فقط يک جلد آنرا به اتمام برساند و آنرا به مير علی شيرنوای تقديم کرد که يک عالم سرشناس و در سال 859 هجری (55-1454 ميلادی) وزير سلطان حسين ميرزای خراسان بود. اين تفسير مشتمل بر يک مقدمه و چهار قسمت و شش باب می باشد. همچنين دارای فرهنگ لغات دشوار و شرح سه سوره اول و قسمتی از سوره چهارم می باشد و به برخی از جنبه های مهم قرآن نيز پرداخته است. اثر اصلی اين عالم بعنوان "تفسير حسينی" يا "مواهب عاليه" شناخته می شود.
اسم کاتب و تاريخ کتابت آن ذکر نشده. نسخه ديگری اين رساله مشتمل بر 1200 صفحه نيز باشماره کتابخانه 620 موجود می باشد. اين رساله را محمد مراد در سال 1089 هجری (79 – 1678 ميلادی) کتابت کرده بود.
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.