سه شنبه ٨ آذر ١٤٠١

نقليات ميان شيخ عبدالرشيد

نویسنده : کتابخانه : كتابخانه عاليه مهدويه،پالن پور گجرات موضوع : عقايد زبان : فارسى شماره کتاب : 6

شماره ميكروفيلم: 5      موضوع: عقايد
نام كتاب: نقليات ميان شيخ عبدالرشيد
تاريخ كتابت: 1234ه'.
نوع خط: نستعليق مايل به شكسته برگ: 34سطر: 11زبان: فارسى
آغاز: الحمد لله ربّ العالمين...بدان اسعدك الله تعالى فى الدارين منقول است از حضرت مهدى. ..
توضيحات: مشتمل بر هشت »باب« باسربندهاى »و نيز نقل است« به شرح زيراست:
باب اوّل: در بيان ثبوت مهدى موعود، باب دوّم: انكار مهدى موعود، باب سوّم: دربيان كيفيت نمازگزاردن بدنبال منكران مهدى، باب چهارم: در بيان رفتن به خانه مخالفان، باب پنجم: دربيان منقولات از زبان مبارك حضرت مهدى موعود، باب ششم: در بيان بستن جماعت خانه، باب هفتم: دربيان حكم منافقى كردن، باب هشتم: در بيان منع كردن علم و خواندن نزد مخالفان.

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.