چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١

فال مصحف = فالنامه قرانى

نویسنده : ناشناس کتابخانه : كتابخانه حكيم سيد ظل الرحمن عليگر موضوع : علوم قرانى زبان : فارسي شماره کتاب : 10

 

شماره ميكروفيلم: 36/23موضوع: علوم قرآنى
نام كتاب: فال مصحف = فالنامه قرآنى
نام مولّف: ناشناس
نوع خط: شكسته برگ: 12سطر: 14زبان: فارسى
آغاز: چون خواهى كه فال مصحف اوّل شرط آنست كه با طهارت...
توضيحات: در طريق گشودن فالنامه قرآنى و آداب آن نگاشته شده‏است.

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.