چهارشنبه ٦ مرداد ١٤٠٠

الدر المختار في شرح تفسير الابرار

نویسنده : علاء الدين الحصكفي کتابخانه : كتابخانه دانشكده فورت ويليام دهلي موضوع : فقه زبان : عربى شماره کتاب : 6

شماره کتابخانه : 611         موضوع: فقه
نام كتاب: الدر المختار فی شرح تفسير الابرار
نام مؤلف: علاء الدين الحصکفی
نام کاتب: سليمان بن دلاور تاريخ کتابت: 1122 هـ (11 – 1710 م
نوع خط: نسخ تعداد صفحات: 730 زبان: عربی
آغاز: و صلی الله علی سيدنا محمد و آله... يامن شرحت صدورنا بانواع الهداية و نوّر بصائرنا بتنوير الابصار...
توضيحات: اين اثر شرحی است بر "تنوير الابصار" از شيخ محمد علاء الدين الحکافی که از "کتاب الطهارت" آغاز و مشتمل بر پانزده باب و يک مقدمه می باشد. کتاب "تنوير ابصار" را شمس الدين محمد بن عبدالله الغازی در سال 1586 ميلادی تدوين کرده بود.
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.