چهارشنبه ٦ مرداد ١٤٠٠

يادگار بهادري

نویسنده : ناشناخته کتابخانه : كتابخانه دكتر ذاكر حسين جامعه مليه اسلاميه دهلي موضوع : نجوم و هييت زبان : فارسي شماره کتاب : 2
شماره ميكروفيلم: 2                                                                        موضوع: نجوم و هيئت
شماره كتابخانه:     U.P. Sate Archives Lucknow
نام كتاب:                  يادگار بهادری
نام مؤلّف:                 ناشناخته
نوع خط:       نستعليق           برگ: 618               سطر: 35                    زبان: فارسی
آغاز:  ...اعلی آن تماس بعض فلك ريزه باشد و سطح ديگر او مماس محدب فلك...
توضيحات: آغاز و انجام افتاده. رساله ايست در بيان علم نجوم، هيئت و احكام خسوف و كسوف دنباله در ميكروفيلم 3.
 
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.