یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

صيديه

نویسنده : صدر جهان حسين حسيني طبسي کتابخانه : كتابخانه مولانا آزاد دانشگاه اسلامي، عليگر _ جلد اول موضوع : فقه زبان : فارسي شماره کتاب : 5

شماره ميكروفيلم: 22/2                                                     موضوع: فقه
شماره كتابخانه:                              Shaiftah 41/46 94         
نام كتاب: صيديّه
نام مولّف: صدر جهان حسين حسينى طبسى قرن دهم هجرى
نوع خط: نستعليق متوسط         برگ: 61          سطر: 17      زبان: فارسى
آغاز: اى طاير بام قدرتو سدره نشين در دام تو مرغ دل ارباب يقين
توضيحات: آغاز و انجام افتاده است.

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.