چهارشنبه ٦ مرداد ١٤٠٠

ارشادالغاوين

نویسنده : غلام كبريا کتابخانه : كتابخانه دكتر ذاكر حسين جامعه مليه اسلاميه دهلي موضوع : كلام و عقايد زبان : فارسي شماره کتاب : 9
شماره ميكروفيلم: 4/5                                                                     موضوع: كلام و عقايد
شماره كتابخانه:     D 127
نام كتاب:                  ارشادالغاوين
نام مؤلّف:                 غلام كبريا
نوع خط:          نستعليق               برگ: 22               سطر: 13               زبان: فارسى
آغاز: سپاس بيقياس بيچونى را كه عنقاء عظمتش در ذكر حدوث نگنجد آن واسع الجودی است...
توضيحات: در ردّ عقايد وهابيان به روش سوال و جواب نگاشته شده است. در آغاز رساله مى‏گويد «چند كسان از محبان صميمى و مخلصان هميمى از فقير التماس نمودند كه يك رساله مختصر در رد عقايد فاسده وهابيه بطريقه اسوله و اجوبه تاليف كنم... اين رساله وهابيّه ارشاد الغاوين موسوم گردانيدم». در حقيقت اين كتاب پاسخ به اعتراضات محمد اسماعيل دهلوی (متوفّى 1246 ه/ 1831 م.) در كتاب تقويه‏الايمان مى‏باشد.
 
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.