یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

مجموعه تركيب بند. قصايد و مثنويات

نویسنده : ميرزا اسدالله غالب کتابخانه : كتابخانه مولانا آزاد دانشگاه اسلامي، عليگر _ جلد اول موضوع : منطق زبان : فارسي شماره کتاب : 10

شماره ميكروفيلم: 23/2                                                          موضوع: منظومه
شماره كتابخانه                     : Ahsan 136/170 198                                 
نام كتاب: مجموعه تركيب بند، قصايد و مثنويات
نام مولّف: ميرزا اسدالله غالب متوفّى 1285 ه ./1868 م
نوع خط: نستعليق خوب                   برگ: 83        سطر: 15         زبان: فارسى
آغاز: زين خرابى كه‏درجهان افتاد
بگزر از خاك كاسمان افتاد
توضيحات: تركيب بند در وفات سيّد العلما سيّد حسين بن سيّد دلدار على نصيرآبادى مى‏باشد.

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.