چهارشنبه ٦ مرداد ١٤٠٠

البشارات الغيبية و السعادات

نویسنده : على اكبر بن سلطان العلماء کتابخانه : كتابخانه دكتر ذاكر حسين جامعه مليه اسلاميه دهلي موضوع : كلام و عقايد زبان : فارسي شماره کتاب : 10
شماره ميكروفيلم: 2/10                                                                   موضوع: كلام و عقايد
شماره كتابخانه:     C 123
نام كتاب:                  البشارات الغيبية و السعادات اللاريبية
نام مؤلّف:          على اكبر بن سلطان العلماء سيد محمد بن سيد دلدار على نقوی (1326 م)
نوع خط:          نستعليق               برگ: 152               سطر: 17              زبان: فارسى
آغاز: سبحان‏اللّه‏ الذى بيده الملك و له القدرة و العز و الجبروت... امابعد برسيه مستان باده غفلت و نادانى و مخموران نشه جهالت نفسانى...
توضيحات: درباره «مرگ و اثبات عذاب و ثواب قبر» است بر اساس آيات قرآنى، احاديث
نبوی و دلايل عقلى، در چهارده «بشارت».
بشارت اوّل: در اثبات آن كه خوف موت شعار جهالت و دليل سوء عاقبت است و استدلال به
دلائل عقليه... استدلال با آيات قرآنيه و احاديث نبويه.
بشارت 2:   در اثبات حسن نظام عالم موجود، ذكر منافع ممات و حيات دائمى به دلائل عقليه
با ذكر احاديث و روايات در منافع و مضار حيات دائمى.
بشارت 3:   در بيان آنكه از جمله سعادات قصر اعمار است، ذكر مسافت طول اعمار... و رفع
تناقض روايات كه به ترغيب طول حيات و كراهت ممات وارد شده.
بشارت 4:   نقل اقوال طبيعيين و فلسفيين و متكلمين در بيان معنى موت.
بشارت 5:  در تحقيق روح و اثبات بقاى آن پس از موت باذكر اقوال فلاسفه و علما، و
استدلال به آيات و احاديث در بقاى روح.
بشارت 6:  در رفع توهم آنكه در موت الم شديد است، و اثبات لذت و الم موت بسبب اعمال بااستناد به احاديث نبويه.
بشارت 7:    در بيان آنچه در وقت موت و بعد از آن مشاهده مى‏كند.
بشارت 8:    در بيان تشريف آوردن حضرت ائمه به وقت موت.
بشارت 9:    در اثبات عذاب و ثوات قبر....
بشارت 10:   در ثواب زيارت قبور.
بشارت 11:   در ذكر ثواب اعماليكه بعد از موت به ميت مى‏رسد.
بشارت 12:   در تحقيق ارزاق عالم روحانى و ديگر مراتب، تلذذ و تالّم.
بشارت 13:  در بيان خوف موت به سبب عقاب و بيان آن كه سبب عقاب گناه است نه موت.
بشارت 14:  در ذكر حسرت انسان به وقت موت از گذاشتن اولاد و اموال و قلع و قمع آن به دلائل عقليه با مثال آوردن حكايت قارون.
 
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.