چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١

كريما

نویسنده : ايمن کتابخانه : كتابخانه عاليه مهدويه،پالن پور گجرات موضوع : منظومه زبان : اردو و فارسى شماره کتاب : 3

شماره ميكروفيلم: 2/2       موضوع: منظومه
نام كتاب: كريما
نام مولّف: ايمن
نوع خط: نستعليق برگ: 21سطر: 11زبان: اردو و فارسى
آغاز: ه' ه' دعا ميرى صبح و مسا كريما ببخشاى بر حال ما
توضيحات: اشعار در بيان كرم، سخاوت، بخل، تكبر، علم، جهل، عدل و ظلم سروده شده كه مصرع اوّل به زبان اردو و مصرع دوّم به زبان فارسى است.

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.