الأحد٫ 6 ربيع الأول٫ 1444

دعاء سرياني باترجمه گوجري

نویسنده : ناشناس کتابخانه : المكتبه دركاه حضرة بير محمد شاه، كجرات _ المجلدالسادس موضوع : ادب زبان : عربي و گوجري شماره کتاب : 1970 (ج)

شماره كتابخانه: 1970 (ج)               موضوع: ادب
نام كتاب: دعاء سريانی باترجمه گوجری
نام مؤلف: ناشناس
نام کاتب: حکيم عبد الکافی ولد حکيم عبد الشافی
تاريخ کتابت: 12 رمضان 1276 هجری
نوع خط: نسخ       اندازه: 18×12        سطر: 13         اوراق: 13          زبان: عربی و گوجری
آغاز: انا الموجود فاطلبنی تجدنی فان تطلب سوائی لم تجدنی
انجام: رزق ديتا هون کافر و مومنان کا کرون کافر کی تئين دوزخ سر انجام
ترقيمه: اين دعاء سرانی تمام شد از يد عبد الکافی ولد عبد الشافی حکيم جهت پاس خاطر نور چشمی سردار بی بی بنت عبد الکافی بتاريخ دوازدهم شهر رمضان المبارک سنه 1276 هجری...
توضيحات:
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.