الإثنين٫ 11 جمادى الأولى٫ 1444

كتابخانه ناصريه صاحب عبقات لكهنو

كتابخانه ناصريه  صاحب عبقات  لكهنو

 

كتابخانة‌ ناصريه‌ امروز يكي‌ از معدود گنجينه‌ هاي‌ علمي‌ و ديني‌ در خاور ميانه‌ بشمارميآيد. باني‌ اين‌ كتابخانه‌ عظيم‌ علامه‌ جليل‌ سيّد محمّد قلي‌ است‌ وي‌ علاوه‌ بر تصنيفات‌ وتأليفات‌ متعدد در زمينه‌ فرهنگ‌ و معارف‌ اسلامي‌ اقدام‌ به‌ تأسيس‌ كتابخانه‌ اي‌ بزرگ‌ استفاده‌علماء، محققين‌ و پژوهشگران‌ نمود و در زمان‌ حيات‌ اين‌ كتابخانه‌ را وقف‌ اولاد خود كرد. پس‌ ازرحلت‌ علامه‌ محمّد قلي‌ فرزند برومند ايشان‌ علامه‌ حامد حسين‌ كار پدر را دنبال‌ كرد و همزمان‌با تأليف‌ و تصنيف‌ و تصحيح‌ و ترتيب‌ كتابهاي‌ پدر به‌ توسعه‌ كتابخانه‌ پرداخت‌. وي‌ براي‌ تأليف‌دائرة‌ المعارف‌ بزرگ‌ شيعه‌ "عبقات‌ الانوار" احتياج‌ به‌ مداركي‌ داشت‌ كه‌ در هند بآساني‌ بدست‌نميآمد. علّامه‌ حامد حسين‌ همراه‌ برادرش‌ مولانا اعجاز حسين‌ صاحب‌ كتاب‌ كشف‌ الحجب‌ والاستار براي‌ تهيه‌ كتابهاي‌ مورد نظر به‌ اكثر كشورهاي‌ اسلامي‌ سفر كرد و با خريد صدها كتاب‌ برتوسعه‌ اين‌ ذخيره‌ علمي‌ همت‌ گماشتند. ايشان‌ علاوه‌ بر سفرهاي‌ مكرر به‌ مناطق‌ مختلف‌ توسط‌دوستان‌ كتابهاي‌ مورد نياز را تهيه‌ ميكرد. مجموعه‌ نامه‌ هائي‌ كه‌ علامه‌ حامد حسين‌ درباره‌ تهيه‌كتب‌ اسلامي‌ به‌ علما و بزرگان‌ ساير بلاد نوشته‌ نمايانگر عشق‌ و علاقه‌ و همت‌ اين‌ مرد بزرگ‌ميباشد. وي‌ تاجائي‌ كه‌ ممكن‌ بود سعي‌ در تهيه‌ اصل‌ نسخ‌ داشت‌ و اگر ممكن‌ نميشد افرادي‌ رابراي‌ نسخه‌ برداري‌ به‌ محلي‌ كه‌ كتاب‌ در آنجا موجود بود اعزام‌ ميكرد. حجة‌ الاسلام‌ محمّدسعيد نخل‌ برومند علامه‌ ناصر حسين‌ درباره‌ كتابخانه‌ مينويسد كه‌ علامه‌ حامد حسين‌ مدّت‌زيادي‌ در تلاش‌ تهيه‌ كتاب‌ "الردّ علي‌ المتعصب‌ العنيد" بود بعدها معلوم‌ شد كه‌ نسخه‌ اي‌ از اين‌كتاب‌ در يكي‌ از كتابخانه‌ هاي‌ مصر ديده‌ شده‌ است‌. وي‌ نامه‌ اي‌ به‌ حاج‌ ميرزا حسين‌ نوري‌صاحب‌ مستدرك‌ الوسائل‌ نوشت‌ و پس‌ از حدود بيست‌ سال‌ موفق‌ به‌ تهيه‌ نسخه‌ اي‌ از آن‌ كتاب‌كه‌ در دو جزء بود گرديد. پس‌ از رحلت‌ علّامه‌ حامد حسين‌ توليت‌ كتابخانه‌ به‌ فرزندش‌ مولاناناصر حسين‌ ملقب‌ به‌ نصير الملّلة‌ تفويض‌ گرديد. در زمان‌ تصّدي‌ ايشان‌ كتابخانه‌ رونقي‌ بيشتريافت‌ و در محل‌ كتابخانه‌ تغييرات‌ اساسي‌ بوجود آمد و عمارتي‌ بزرگ‌ توسط‌ يكي‌ از مؤمنين‌وقف‌ كتابخانه‌ گرديد و كتابها به‌ محلّي‌ كه‌ تاكنون‌ بعنوان‌ كتابخانه‌ ناصريّه‌ مشهور است‌ منتقل‌شد. لذا كتابخانه‌ به‌ نام‌ ايشان‌ مشهور است‌. اين‌ كتابخانه‌ داراي‌ بيش‌ از سي‌ هزار كتاب‌ ميباشد كه‌در حدود 5 هزار نسخه‌ آن‌ را كتابهاي‌ خطّي‌ تشكيل‌ ميدهند. اكثر نسخ‌ خطّي‌ اين‌ كتابخانه‌ ازنوادر نسخ‌ ميباشد. فهرست‌ نسخ‌ خطّي‌ كتابخانه‌ توسط‌ مركز تحقيقات‌ در دست‌ تهيه‌ است‌. شرح‌بيشتر راجع‌ باين‌ كتابخانه‌ در مقدمه‌ فهرست‌ آن‌ خواهد آمد.

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.