الأربعاء٫ 6 جمادى الأولى٫ 1444

قصيده سرياني

نویسنده : (منسوب به) حضرت عبداللّه‏ بن عباس کتابخانه : المكتبه دركاه حضرة بير محمد شاه، كجرات _ المجلدالسادس موضوع : توحيد زبان : عربي شماره کتاب : 1758 (ب)

شماره كتابخانه: 1758 (ب)            موضوع: توحيد
نام كتاب: قصيده سريانی
نام مؤلف: (منسوب به) حضرت عبداللّه‏ بن عباس
نوع خط: نسخ    اندازه: 16×12       سطر: 12           اوراق: 5           زبان: عربی
مهر: بنده درگاه حضرت غفاری محمد ظريف ابن راجی محمد انصاری اللّه‏ باقی و الكل فانی.
آغاز: انا الموجود فاطلبنی تجدنی فان تطلب سوائی لم تجدنی
انجام: انا الفرد المدبر فوق عرش بلا التكليف فاطلبه تجدنی
توضيحات: بر سر ورق رباعی و دوتائی های هندی است، در دو ورق پايانی نيز چند اشعار از همين قصيده بخط كسی ديگر نقل شده است. بعد از آن در يك ورق (شماره 20) يك رساله ديگر در صفت آفرينش محمد رسول اللّه‏ صلعم است، و بر آن نيز همان مهر ثبت است.
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.