سه شنبه ٤ اردیبهشت ١٣٩٧

فهرست اخبار نسخ خطی

کل ٢٤, ١/٢صفحهتاریخعنوانردیف
4/12/2018چاپ مجدد اين فهرست بامعرفي 480 نسخه خطي1
4/10/2018مجموعه اسطرلاب2
4/9/2018مرقع خوشنويسان هند – جلد اول مجموعه اي از آثار خطاطان و خوشنويسان هند3
4/6/2018چاپ نسخه همانند قرابادين منظوم4
4/20/2017بازديد رييس كتابخانه غازي خسرو بيگ از مركز بين المللي ميكروفيلم نور5
4/19/2017انتشار فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين – هند6
4/19/2017رونمايي از فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين7
4/11/2017چاپ همانند قديمترين نسخه نهج البلاغه به مناسبت ولادت حضرت علي عليه السلام8
2/23/2017رونمايي از نسخه هاي «بوستان و گلستان سعدي 9
2/22/2017مكتبه غازي خسرو بيگ10
9/22/2015فهرست كتابخانه سيّد ظلّ الرحمن، عليگر11
9/16/2015فهرست كتابخانه مولانا آزاد عليگر جلد دوم12
9/14/2015 فهرست كتابخانه مولانا آزاد عليگر جلد اول13
9/13/2015جلد اول كتابخانه‌ درگاه‌ حضرت‌ پير محمد شاه‌ در زبان عربي14
9/11/2015آپلود كتابخانه‌ درگاه‌ حضرت‌ پير محمد شاه‌ در يازده جلد 15
3/11/2015كار ترتيب و تنظيم بزرگترين شجره خاندان تيموريه هند 16
2/19/2015مرمت و آفت زدايي بزرگترين نسخه خطي قرآن كريم در هند17
2/18/2015چاپ فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه جامعه سلطانيه لكهنؤ18
2/17/2015 كتابت بزرگترين قرآن كريم در جهان 19
2/16/2015چاپ همانند قديمي ترين نسخه نهج البلاغه موجود در هند توسط مركز ميكرو فيلم نور20

صفحه ١ از ٢ ١ ٢
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.