دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦

فهرست اخبار نسخ خطی

کل ٢٠, ١/١صفحهتاریخعنوانردیف
4/20/2017بازديد رييس كتابخانه غازي خسرو بيگ از مركز بين المللي ميكروفيلم نور1
4/19/2017انتشار فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين – هند2
4/19/2017رونمايي از فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين3
4/11/2017چاپ همانند قديمترين نسخه نهج البلاغه به مناسبت ولادت حضرت علي عليه السلام4
2/23/2017رونمايي از نسخه هاي «بوستان و گلستان سعدي 5
2/22/2017مكتبه غازي خسرو بيگ6
9/22/2015فهرست كتابخانه سيّد ظلّ الرحمن، عليگر7
9/16/2015فهرست كتابخانه مولانا آزاد عليگر جلد دوم8
9/14/2015 فهرست كتابخانه مولانا آزاد عليگر جلد اول9
9/13/2015جلد اول كتابخانه‌ درگاه‌ حضرت‌ پير محمد شاه‌ در زبان عربي10
9/11/2015آپلود كتابخانه‌ درگاه‌ حضرت‌ پير محمد شاه‌ در يازده جلد 11
3/11/2015كار ترتيب و تنظيم بزرگترين شجره خاندان تيموريه هند 12
2/19/2015مرمت و آفت زدايي بزرگترين نسخه خطي قرآن كريم در هند13
2/18/2015چاپ فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه جامعه سلطانيه لكهنؤ14
2/17/2015 كتابت بزرگترين قرآن كريم در جهان 15
2/16/2015چاپ همانند قديمي ترين نسخه نهج البلاغه موجود در هند توسط مركز ميكرو فيلم نور16
5/19/2014بازديد پرفسور پرفلا كمار مشرا از مركز ميكروفيلم نور17
3/5/2014بازديد جناب دكتر غلامعلي حداد عادل از مركز ميكروفيلم نور 18
1392/04/31همانندسازي نسخ خطي در مركز بين المللي ميكروفيلم نور در هند انجام شد19
1392/06/12برگزاري نمايشگاه جامعه مليه اسلامي20

صفحه ١ از ١ ١
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.