یکشنبه ١٠ مهر ١٤٠١

فهرست اخبار نسخ خطی

کل ٢٩, ١/٢صفحهتاریخعنوانردیف
6/4/2020بزرگترين شاهنامه ي جهان1
7/25/2018كتابت شجره نوادگان امام رضا (ع) در هند2
7/24/2018 گزارش تصويري نمايشگاه قرآن كريم3
6/13/2018نمايشگاه قرآن هاي خطي در دهلي نو داير شد4
6/8/2018Exhibition on Holy Quran5
4/12/2018چاپ مجدد اين فهرست بامعرفي 480 نسخه خطي6
4/10/2018مجموعه اسطرلاب7
4/9/2018مرقع خوشنويسان هند – جلد اول مجموعه اي از آثار خطاطان و خوشنويسان هند8
4/6/2018چاپ نسخه همانند قرابادين منظوم9
4/20/2017بازديد رييس كتابخانه غازي خسرو بيگ از مركز بين المللي ميكروفيلم نور10
4/19/2017انتشار فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين – هند11
4/19/2017رونمايي از فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين12
4/11/2017چاپ همانند قديمترين نسخه نهج البلاغه به مناسبت ولادت حضرت علي عليه السلام13
2/23/2017رونمايي از نسخه هاي «بوستان و گلستان سعدي 14
2/22/2017مكتبه غازي خسرو بيگ15
9/22/2015فهرست كتابخانه سيّد ظلّ الرحمن، عليگر16
9/16/2015فهرست كتابخانه مولانا آزاد عليگر جلد دوم17
9/14/2015 فهرست كتابخانه مولانا آزاد عليگر جلد اول18
9/13/2015جلد اول كتابخانه‌ درگاه‌ حضرت‌ پير محمد شاه‌ در زبان عربي19
9/11/2015آپلود كتابخانه‌ درگاه‌ حضرت‌ پير محمد شاه‌ در يازده جلد 20

صفحه ١ از ٢ ١ ٢
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.