چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩

فهرست اخبار نسخ خطی

کل ٢٨, ١/٢صفحهتاریخعنوانردیف
7/25/2018كتابت شجره نوادگان امام رضا (ع) در هند1
7/24/2018 گزارش تصويري نمايشگاه قرآن كريم2
6/13/2018نمايشگاه قرآن هاي خطي در دهلي نو داير شد3
6/8/2018Exhibition on Holy Quran4
4/12/2018چاپ مجدد اين فهرست بامعرفي 480 نسخه خطي5
4/10/2018مجموعه اسطرلاب6
4/9/2018مرقع خوشنويسان هند – جلد اول مجموعه اي از آثار خطاطان و خوشنويسان هند7
4/6/2018چاپ نسخه همانند قرابادين منظوم8
4/20/2017بازديد رييس كتابخانه غازي خسرو بيگ از مركز بين المللي ميكروفيلم نور9
4/19/2017انتشار فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين – هند10
4/19/2017رونمايي از فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين11
4/11/2017چاپ همانند قديمترين نسخه نهج البلاغه به مناسبت ولادت حضرت علي عليه السلام12
2/23/2017رونمايي از نسخه هاي «بوستان و گلستان سعدي 13
2/22/2017مكتبه غازي خسرو بيگ14
9/22/2015فهرست كتابخانه سيّد ظلّ الرحمن، عليگر15
9/16/2015فهرست كتابخانه مولانا آزاد عليگر جلد دوم16
9/14/2015 فهرست كتابخانه مولانا آزاد عليگر جلد اول17
9/13/2015جلد اول كتابخانه‌ درگاه‌ حضرت‌ پير محمد شاه‌ در زبان عربي18
9/11/2015آپلود كتابخانه‌ درگاه‌ حضرت‌ پير محمد شاه‌ در يازده جلد 19
3/11/2015كار ترتيب و تنظيم بزرگترين شجره خاندان تيموريه هند 20

صفحه ١ از ٢ ١ ٢
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.