دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧

فهرست اخبار نسخ خطی

کل ٢٦, ١/٢صفحهتاریخعنوانردیف
6/13/2018نمايشگاه قرآن هاي خطي در دهلي نو داير شد1
6/8/2018Exhibition on Holy Quran2
4/12/2018چاپ مجدد اين فهرست بامعرفي 480 نسخه خطي3
4/10/2018مجموعه اسطرلاب4
4/9/2018مرقع خوشنويسان هند – جلد اول مجموعه اي از آثار خطاطان و خوشنويسان هند5
4/6/2018چاپ نسخه همانند قرابادين منظوم6
4/20/2017بازديد رييس كتابخانه غازي خسرو بيگ از مركز بين المللي ميكروفيلم نور7
4/19/2017انتشار فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين – هند8
4/19/2017رونمايي از فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين9
4/11/2017چاپ همانند قديمترين نسخه نهج البلاغه به مناسبت ولادت حضرت علي عليه السلام10
2/23/2017رونمايي از نسخه هاي «بوستان و گلستان سعدي 11
2/22/2017مكتبه غازي خسرو بيگ12
9/22/2015فهرست كتابخانه سيّد ظلّ الرحمن، عليگر13
9/16/2015فهرست كتابخانه مولانا آزاد عليگر جلد دوم14
9/14/2015 فهرست كتابخانه مولانا آزاد عليگر جلد اول15
9/13/2015جلد اول كتابخانه‌ درگاه‌ حضرت‌ پير محمد شاه‌ در زبان عربي16
9/11/2015آپلود كتابخانه‌ درگاه‌ حضرت‌ پير محمد شاه‌ در يازده جلد 17
3/11/2015كار ترتيب و تنظيم بزرگترين شجره خاندان تيموريه هند 18
2/19/2015مرمت و آفت زدايي بزرگترين نسخه خطي قرآن كريم در هند19
2/18/2015چاپ فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه جامعه سلطانيه لكهنؤ20

صفحه ١ از ٢ ١ ٢
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.