شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠

كريما = پند نامه‌ = نصيحت‌ الملوك

نویسنده : مصلح‌ الدين‌ سعدي‌ شيرازي‌ کتابخانه : كتابخانه انجمن ترقي اردو دهلي موضوع : منظومه‌ ها زبان : فارسي شماره کتاب : 4

 

 
شمارة‌ ميكروفيلم‌:        4/1موضوع‌: منظومه‌ ها
شمارة‌ كتابخانه‌: 3/1/الف‌:4
نام‌ كتاب‌:        كريما = پند نامه‌ = نصيحت‌ الملوك‌
نام‌ مؤلف‌:       مصلح‌ الدين‌ سعدي‌ شيرازي‌ (متوفّي‌ 691 هـ يا 695 ه)
نوع‌ خط‌:        شكسته‌ نستعليق‌ تعداد برگ‌: 7 تعداد سطر: 15          زبان‌: فارسي‌
آغاز:   كريما به‌ بخشاي‌ بر حال‌ ما                         كه‌ هستم‌ اسير كمند هوا
توضيحات‌: پانزده‌ صفحه‌ باسر بندهاي‌: در ثناي‌ پيامبر، خطاب‌ به‌ نفس‌ مدح‌ كرم‌، صفت‌ سخاوت‌،مذمت‌ بخل‌، بيان‌ تواضع‌، مذمت‌ تكبر، فضيلت‌ علم‌، امتناع‌ از صحبت‌ جاهلان‌، صفت‌عدل‌، مذمت‌ ستمگري‌، صفت‌ قناعت‌، مذمت‌ حرص‌، طاعت‌ و عبادت‌، مذمت‌ شيطان‌،شراب‌، وفا، شكر، صبر، راستي‌، كذب‌، صنعت‌ پروردگار، منع‌ اميد از مخلوقات‌.
 
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.