شنبه ٥ فروردین ١٣٩٦
اخبار 

فهرست كتابخانه سيّد ظلّ الرحمن، عليگر

بيش از 158 نسخ تخصصي طب در كتابخانه سيّد ظلّ الرحمن، عليگر

٩/٢٢/٢٠١٥

مكتبه غازي خسرو بيگ

كتابخانه غازي خسرو بيگ يكي از قديمترين معتبر ترين كتابخانه هاي بوستي وهرزگوين است اين كتابخانه در سال 1537 ميلادي توسط حاكم اين منطقه خسرو بيگ در كنار مدرسه اي كه براي تربيت طلاب علوم ديني تأسيس كرده بود بناشد. هدف از تأسيس كتابخانه استفاده مدرسين و...

٢/٢٢/٢٠١٧
گالری تصاویر 
جستجوی نسخ 
عنوان
کتابخانه

معرفی مرکز به روایت تصویر 
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.