دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
اخبار 

انتشار فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين – هند

به گزارش روابط عمومي مركز بين المللي ميكروفيلم نور فهرست نسخه هاي خطي فارسي و عربي كتابخانه دكتر ذاكر حسين جامعه مليه اسلاميه – دهلي نو توسط اين مركز در دو جلد بچاپ رسيد.

٤/١٩/٢٠١٧

رونمايي از فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين

فهرست نسخه هاي خطي عربي و فارسي كتابخانه دكتر ذاكر حسين جامعه ملّيه اسلاميه در هند با حضور رييس كتابخانه غازي خسرو بيگ و معاون بين الملل رييس العلماء بوسني و هرزگوين رونمايي شد.

٤/١٩/٢٠١٧
گالری تصاویر 
جستجوی نسخ 
عنوان
کتابخانه

معرفی مرکز به روایت تصویر 
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.