سه شنبه ٤ اردیبهشت ١٣٩٧
اخبار 

مجموعه اسطرلاب

مجموعه بيش از دويست نوع اسطرلاب موجود در مركز بين المللي ميكروفيلم نور

٤/١٠/٢٠١٨

مرقع خوشنويسان هند – جلد اول مجموعه اي از آثار خطاطان و خوشنويسان هند

مرقع خوشنويسان هند – جلد اول مجموعه اي از آثار خطاطان و خوشنويسان هند

٤/٩/٢٠١٨
گالری تصاویر 
جستجوی نسخ 
عنوان
کتابخانه

معرفی مرکز به روایت تصویر 
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.